Service

Een service-contract geeft u zekerheid dat al uw brandblusmiddelen, ongeacht merk of type, tijdig en vakkundig gecontroleerd worden. Uiteraard gebeurt dit volgens de geldende normen (NEN 2559/NEN-EN 671-3).

Wij verwijzen u naar onderstaande informatie. De ontwikkelingen hebben niet stilgestaan sinds de invoering van de nieuwe norm voor het onderhoud aan draagbare blustoestellen (NEN 2559:2001). Ook de onderhoudsnorm voor brandslang haspels (NEN 671-3) is gewijzigd. Schuurman Brandbeveiliging verzorgt naast controle op brandblussers en brandslanghaspels ook controle op droge stijgleidingen conform NEN 1594.