Onderhoud

Schuurman Brandbeveiliging doet in onderhoud voor draagbare blustoestellen en branslang haspels (NEN-EN 671-3).

Onderhoud draagbare blustoestellen

Het onderhoud aan draagbare blustoestellen is in vier niveaus te onderscheiden:

1. Regelmatige controle door de gebruiker De eigenaar/gebruiker moet alle draagbare blustoestellen regelmatig inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar, onbeschadigd, juiste gebruiksaanwijzing.
2. Jaarlijks onderhoud door een erkend bedrijf Het blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een gediplomeerd medewerker van het NCP gecertificeerde bedrijf.
3. Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een gediplomeerd persoon* In het 5e, 10e en 15e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel onderworpen aan een uitgebreide controle. Ook worden waar nodig de vullingen vernieuwd.
4. Revisie na 10 jaar door een gediplomeerd persoon* In het 10e jaar na de productiedatum wordt het blustoestel volledig gedemonteerd en geledigd. Cilinders van CO2 blussers en patronen worden op druk beproefd, de rompen van andere type blustoestellen worden indien nodig beproefd op druk. Slangen en pistool moeten eveneens beproefd worden. Zonodig worden andere onderdelen vervangen.
* In Nederland is dit de REOB-gediplomeerde monteur

Onderhoud brandslanghaspels (NEN-EN 671-3)

De belangrijkste elementen in de onderhoudsnorm voor brandslang haspels zijn:
* om de 5 jaar worden de slangen beproefd op de maximale werkdruk (10-16 bar), afhankelijk van de productienorm. de kosten hiervan zijn een meerprijs op de onderhoudsprijs;
* duidelijk markeren van de haspel met een pictogram.
* vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de brandslang haspel als blusmiddel te kunnen garanderen.